Direct reserveren Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Prijzen inclusief 9% btw

Aansprakelijkheid

Kookliefde is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Kookliefde.

Reiskosten

Er worden geen reiskosten gerekend binnen de gemeente  Cuijk. Buiten de gemeente Cuijk wordt een reisvergoeding berekent van € 0,25 per kilometer, minimale reiskosten € 5,00. De kilometers worden vooraf berekent met Google maps. Van Kookliefde Veldzuring 10 Cuijk naar workshopadres naar Kookliefde Veldzuring 10 Cuijk. Tenzij anders is overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient bij activiteit contant of per tikkie te worden voldaan of vóór de dag van activiteit per bank op rekeningnummer NL60 KNAB 0255 4778 13 tnv Kookliefde, ovv naam en datum activiteit. Tenzij anders is overeengekomen.